Hale przemysłowe i supermarkety

Podstawową funkcją pokrycia dachu jest zabezpieczenie budynku przed wpływami atmosferycznymi. Równie istotna jest, zwłaszcza przy pokryciach dachowych o dużych powierzchniach, ochrona przeciwpożarowa budynku. W przypadku dachów przemysłowych o dużej powierzchni najczęściej pokrycie dachu wykonywane jest w układzie warstwowym.
 
Składa się ono z części:
 1. nośnej, głównie z blachy trapezowej,
 2. paroizolacji- tu stosujemy folię PE lub papę zgrzewalną,
 3. izolacji cieplnej, w zależności od projektu stosuje się płyty ze styropianu, wełny skalnej lub szklanej, poliuretanu oraz
 4. warstwa wodo ochronna wykonana z pap zgrzewalnych, folii PCV lub membran EPDM.
 
Obciążenia poszczególnych warstw pokrycia przekazywane są na konstrukcję dachu składającą się z płatwi, dźwigarów lub belek. Projektanci podczas swoich prac przygotowując wytyczne do odbudowy dachów przemysłowych zwracają szczególną uwagę na wymagania dotyczące odporności ogniowej, które wynikają z obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych oraz stawianych przez Inwestorów lub Ubezpieczycieli warunków szczególnych dla projektowanego obiektu i jego zastosowania. (zdjęcie odbudowy dachu przemysłowego).

 • Keiper
 • Uniweg
 • Lidl
 • Uniweg
 • Lidl
 • Astromal
 • Astromal
 • Banken
 • Banken
 • Banken
 • Nasze Leszno
 • Kaczmarek
 • Bolsius