Izolacje

Izolacje

Chornet

 • Mosty-wiadukty

  Wśród izolacji obiektów i konstrukcji budowlanych zalazły się także mosty i wiadukty, na których to wykonujemy hydroizolację. Izolowanie elementów konstrukcji mostów i wiaduktów nakazuje nam zachować szczególną ostrożność bezpieczeństwa konstrukcji w aspekcie trwałości użytkowania, obsługi i bieżącego utrzymania, zapewnienie nośności i wysokiej ochrony przed wodą. Obiekty mostowe muszą być wykonane [...]

  więcej

 • Izolacje pionowe ścian

  Inwestor czy właściciel budynku powinien zadbać o to, by budynek spełniał minimalne wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej, warunkom technicznym, jakie powinny odpowiadać budynkom i ich usytuowaniu. Rozwiązania do izolacji ścian zewnętrznych powinny być powierzone dla projektanta, który to wybierze optymalne rozwiązanie dla konkretnego obiektu. Najważniejsze przy doborze rozwiązania izolacji jest efektywność [...]

  więcej

 • Balkony-tarasy

  Taras jest stropem leżącego pod nim pomieszczenia, np.pokoju, garażu, dlatego jego konstrukcja jest taka sama jak stropodachu. Różni je tylko pokrycie zewnętrzne, a układ pozostałych warstw zależy od przeznaczenia znajdującego się niżej pomieszczenia, czy jest ono ocieplane lub nieocieplane. Aby taras spełniał swoje funkcje, wszystkie obciążenia (ciężar konstrukcji, warstw izolacyjnych [...]

  więcej