Mosty-wiadukty

Wśród izolacji obiektów i konstrukcji budowlanych zalazły się także mosty i wiadukty, na których to wykonujemy hydroizolację. Izolowanie elementów konstrukcji mostów i wiaduktów nakazuje nam zachować szczególną ostrożność bezpieczeństwa konstrukcji w aspekcie trwałości użytkowania, obsługi i bieżącego utrzymania, zapewnienie nośności i wysokiej ochrony przed wodą.

Obiekty mostowe muszą być wykonane w sposób odpowiadający wymaganiom wynikającym z ich terenowego usytuowania i przeznaczenia, który w warunkach prawidłowego użytkowania i utrzymania stanu technicznego zapewni im trwałość w eksploatacji. Z uwagi na wymagania ochrony środowiska naturalnego, źródła oraz ujęcia wody, potrzeba izolacji takich obiektów musi być nieraz rozszerzana o odpowiednie rozwiązania techniczne zabezpieczające główną warstwę wierzchnią oraz konstrukcję obiektu inżynieryjnego.

  • Most autostradowy