Izolacje pionowe ścian

Inwestor czy właściciel budynku powinien zadbać o to, by budynek spełniał minimalne wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej, warunkom technicznym, jakie powinny odpowiadać budynkom i ich usytuowaniu.

Rozwiązania do izolacji ścian zewnętrznych powinny być powierzone dla projektanta, który to wybierze optymalne rozwiązanie dla konkretnego obiektu. Najważniejsze przy doborze rozwiązania izolacji jest efektywność ekonomiczna i ochrona cieplna. Z reguły wyższy stopień ochrony cieplnej, czyli lepsze izolowanie przegród budowlanych, związany jest z wyższymi nakładami inwestycyjnymi. W przypadku planowanej modernizacji rozwiązaniem bazowym jest stan istniejący budynku