Balkony-tarasy

Taras jest stropem leżącego pod nim pomieszczenia, np.pokoju, garażu, dlatego jego konstrukcja jest taka sama jak stropodachu. Różni je tylko pokrycie zewnętrzne, a układ pozostałych warstw zależy od przeznaczenia znajdującego się niżej pomieszczenia, czy jest ono ocieplane lub nieocieplane. Aby taras spełniał swoje funkcje, wszystkie obciążenia (ciężar konstrukcji, warstw izolacyjnych i wykończeniowych, ciężar ludzi, sprzętu i śniegu), muszą być przewidziane i uwzględnione przez projektanta. Musi mieć także odpowiednią izolację przeciwwodną i termiczną. Układ warstw tarasu: płyta konstrukcyjna, spadek z betonu, paroizolacja, termoizolacja, hydroizolacja. Hydroizolacja chroni całą konstrukcję przed zawilgoceniem wodą opadową oraz rozsadzającym działaniem lodu. To najważniejszy element budowy i od niej zależy trwałość tarasu.

W naszej praktyce dekarskiej wykorzystujemy trzy rodzaje izolacji tarasu.

Najpopularniejsza
to tradycyjna metoda wykonana z dwóch warstw papy termozgrzewalnej łączonej na zakładach. Na papie wykonywana jest jeszcze dodatkowa warstwa dociskowa, i wykończenie.

Druga metoda
polega na zastosowaniu mat drenażowych z regularnie rozmieszczonymi wytłoczeniami, pomiędzy którymi przepływa woda odprowadzana z wnętrza tarasu. Pod matami znajduje się warstwa papy termozgrzewalnej a następnie układana jest warstwa dociskowa.

Trzecia metoda
to izolacja podpłytowa, czyli okładzina mocowana jest bezpośrednio na hydroizolacji. Wykorzystywane są do tego szybko schnące zaprawy mineralne modyfikowane żywicami, ciekłe folie hydroizolacyjne, maty kauczukowe lub asfaltowo-gumowe. Warstwa wierzchnia to gładź betonowa, płytki mrozoodporne, ciekawe możliwości wykończenia tarasu daje wykonanie dachu odwróconego np. warstwa żwiru lub trawnik